Før og nå

Holtermanns veg 1910 og 2019

Bak en rekke av gamle trehus langs Holtermanns veg rager Trønderenergis hovedkontor i været og signaliserer en sans for ruvende konstruksjoner.

Foto 1910: Postkort utgitt av Trondhjems Kunstforlag

Men her kommer selv det strebende energiselskapet til kort, etter at Scandic Lerkendal reiste seg til svimlende høyder og fikk følge av Entras nybygg på vestre side av byens innfartsvei. Når det dessuten planlegges flere høyhus på den gamle TEAB-tomten, og lenger sør, på Sorgenfri, vil det ikke lenger være Trønderenergi som danner skyline i dette området. Det sørger selskapet imidlertid for i andre deler av Trøndelag.