Kunsten å se

Se gjennom sløret

Disse bildene er laget på gamle plansjer, brukt i skoleundervisningens naturfag.

  Foto: QB Gallery

Det informeres om det norske navnet, med den liksom mer vitenskapelig klingende latinske betegnelsen i parentes under. Hegg er det nesten humoristisk lydende prunus padus. Engsoleie - eller smørblomst, som vi vanligvis kaller den - er det eksotiske ranunculus acris. De forseggjorte plansjene er pedagogisk utformede. Med tverrsnitt av frøene, nærbilder av vekstene og ikke minst et stort bilde av hele plantens gren med blader og blomster.