Null styring

Forrige helg var det skikkelig krise. Regjeringskrise. I heimen.

  Foto: Britt Eirin Johansen

Vi styrer nemlig etter det prinsippet hjemme hos oss. En slags flertallsregjering med tre partier. Jeg er naturlig nok det klart største partiet. Så er det to mindre partier på 14 og 10. Målt i antall år, altså. Vi har riktignok ikke noen opposisjon mot oss, og vi har heller ikke noe storting å forholde oss til. Vi er både regjering og storting. Men vi prøver å styre sammen.