Kunsten å se

Det finnes mange kunsthistorier

Et himmelsk motiv. Selv om de to menneskene, den grå stolen og en brun bøtte later til å stå på samme nivå, er vi oppe i skyene. I hvert fall er det mye som taler for det: de blå platene som utgjør bakgrunnen er malt i dust blått og hvitt, som himmel og skyer. Dette er figurer som er løftet opp, opphøyet.

Og de fleste drar vel kjensel på hunden her. Laika, den sovjetiske hunden som ble skutt opp i verdensrommet i 1957 – en såkalt romhund – som en liten brikke i et stort internasjonalt spill om å erobre verdensrommet med teknologi og kunnskap. De to englene er etter sigende etiopiske, og noen med større kjennskap til etiopisk kultur og ikonografi enn undertegnede, vil kanskje gjenkjenne ornamentikk i smykkene, detaljer ved draktene eller i fargebruken her som nettopp kan identifisere dem som hjemmehørende i en etiopisk kultur.