Før og nå

Nordre gate 1904 og 2020

Et århundre var nettopp begynt, og en ny tid meldte seg med tydelige tegn som transformatorkiosker, reklame, luftledninger og ruvende murgårder.

I Nordre gate sto den fem etasjer høye nr. 9 nettopp ferdig med en fasade pyntet av jugendstilens svungne linjer. Bak de runde speilglassrutene viste urmaker Falchs Eftf. at firmaet fulgte med i tiden, her åpnet Waldemar Ianssen sin moderne papir- og kunsthandel og Britannia en «Annex-café» i en passasje inn mot hotellet.