Pasientombudet svarer:

- Hjelperne mine snakker ikke sammen

Det fins en koordinerende enhet, svarer ombudet.

Jeg har behov for hjelp fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, og det er flere aktører på banen for å gi meg de helse- og omsorgstjenestene jeg trenger i hverdagen. Utfordringen er at disse aktørene ikke alltid kommuniserer. Det oppleves enkelte ganger som at tjenesteyterne skyver ansvaret seg imellom slik at tjenestetilbudet ikke kommer ordentlig på plass og fungerer for meg. Fins det noen løsninger for at dette skal kunne fungere bedre?