Utenriks:

Putin maler nytt bilde av Ivan den grusomme

Historieforfalskning, påstår russiske nasjonalister. Og presidenten selv.

A monument to Czar Ivan the Terrible stands high after being unveiled in the city of Orel, 350 kilometers (225 miles) south of Moscow, in Orel, Russia, Friday, Oct. 14, 2016. Despite local protests and court battles, the Russian city of Orel has unveiled the country's first monument to the brutal Czar, Ivan the Terrible on horseback, wielding both a sword and a cross. (AP Photo/Howard Amos)  Foto: Howard Amos

I minuttene før stengetid 25. mai 2018 trengte en mann seg forbi vaktene på Tretjakovgalleriet i Moskva og løp inn i salen som huser kunstneriske verk fra 1800-tallet. Mannen plukket opp en av metallpålene som skal sikre at publikum holder en viss avstand til kunstverkene, og kastet denne inn i et av de store oljemaleriene i rommet. Tre verk ble utsatt for hærverk før vaktene klarte å overmanne ham.