Kunsten å se

I forhold til

Det hele ser litt hemmelighetsfullt ut.

Harmonisk og stimulerende: Dette kunstverket fyller alle krav til offentlig utsmykning. 

Gjennom små gliper i sidene kan vi se inn i den avlange skulpturen, og hvis vi kikker inn fra kortsidene, ser vi lag på lag av litt ujevne ringformer. Glassvegger markerer hvert lag, og serien med treringer later slik til å flyte i løse luften inne i den blanke, firkantede kassen med åpne ender.