Spør pasientombudet:

Jeg skal opereres og ønsker det beste sykehuset og den beste kirurgen. Kan jeg som pasient bestemme det?

Jeg har vært hos fastlegen min og er henvist til mitt lokalsykehus for en vurdering av min tilstand og mest sannsynlig en operasjon.

Jeg er veldig redd for at inngrepet ikke skal bli vellykket og sitter og tenker på hvordan jeg som pasient kan sikre at inngrepet blir så bra som mulig. Operasjonen er i buk/mage og jeg ønsker den beste kirurgen til å gjøre dette. Min nabo gjorde et tilsvarende inngrep og her ble inngrepet ikke vellykket. Kan jeg velge sykehus og kan jeg be om den beste kirurgen? Hvordan kan jeg i så fall finne ut hvem som er «flinkest»?