Kunsten å se:

Negative bilder

Umiddelbart er det noe nokså tungsindig over disse bildene.

  Foto: Babel/Susann Jamtøy

  Foto: Babel/Susann Jamtøy

I det første bildet ser vi klokkeformede blomster som gråter, plassert slik at de ligner et par triste øyne mot en mørk bakgrunn. Bildet heter da også «Vi är de sista», bare for ytterligere å understreke endeliktstematikken. Det andre bildet viser noen visne skapninger, krysninger mellom edderkopper og blomster. En tynn liten sol – eller er det en slags måne eller stjerne? – er klemt opp i venstre hjørne i et motiv dominert av skarpe linjer og spisse ender.