Psykologen svarer: Svein Øverland skriver om tema som kan hjelpe deg i livet ditt

«Vi tror gutten vår blir mobbet, men lærerne nekter. Hva skal vi gjøre?»

På tross av at fagfolk og foreldre i mange år har advart om skadevirkningene av mobbing, forekommer det daglig mobbing i norske skoler.

Nasjonal statistikk viser at nesten ni prosent av elevene oppgir at de blir mobbet. Men å fremstille problemer i form av statistikk, distanserer oss fra lidelsen. De harde realitetene er at åtte til ni prosent, omtrent 63 000 barn, blir plaget, holdt utenfor eller utsatt for vold. Og det i skolen, nettopp på den arenaen der både barna og deres foreldre forventer at de skal være ekstra trygge.