Før og nå

St. Olav kirke 1971 og 2020

«Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller,» skrev Grundtvig. Og den kjente salmen med melodi av trondhjemskomponisten Ludvig Mathias Lindeman passer godt på St. Olav domkirke, som består like fullt om tårnene har falt både én og to ganger.

Foto 1971: Adresseavisens arkiv

Dagens kirke er den tredje på dette kirkestedet, som byens katolikker har brukt i godt over hundre år. Den første kirka ble innviet 23. februar 1902 og hadde en spesiell og høyst verdslig opprinnelse som lokomotivstall på jernbanestasjonen som lå her i årene 1864–1883. I 1896 kjøpte katolikkene – eller mer formelt, det apostoliske vikariat – 4,3 mål av den store jernbanetomten. Inkludert i kjøpesummen på 39 500 kr var både lokomotivstallen og en verkstedbygning som lå sammenbygd i vinkel vest på området. Kort etter ble det kjøpt til et areal på 1,7 mål i skråningen ned mot elva. De øvrige bygningene på stasjonsområdet, jernbanestasjonen og perronghallen ble senere solgt til hhv. byens jødiske menighet og Frelsesarmeen.