- Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder tannhelsetjenester?

Pasient- og brukerombudet og den offentlige tannhelsetjenesten.

  Foto: Illustrasjon:

Jeg har tidligere fått hjelp av pasient- og brukerombudet i Trøndelag vedrørende en sak i spesialisthelsetjenesten. Nå har det kommet meg for øret at dere fra og med 2020 også skal kunne bistå pasienter/brukere med tannhelsetjenester. Stemmer dette? I så fall hører jeg gjerne om hvilke rettigheter jeg har som flittig bruker av tannhelsetjenesten.