Kunsten å se

Et kunstnerskap er ofte større enn hva ett verk viser

Forleden dag omtalte jeg stilen til kunstneren som har laget dette tresnittet. Jeg brukte ord og formuleringer som «overskuddspreget», «eklektisk», «uhåndgripelig» og «uredd energi».

Noen dager senere kom jeg i snakk med noen som ikke kjente seg igjen i denne beskrivelsen. Vedkommende hadde sett nettopp dette bildet.