Før og nå

Dronningens gate 3 1972 og 2020

På hjørnet av Dronningens gate og Søndre er det ene bygget etter det andre reist – og siden revet.

Her har det stått fire gårder i løpet av knapt 150 år, og selv ikke sterke betongmurer har stått imot de stadige behov for fornyelse. Så får en bare håpe at rivningslysten har avtatt og at dagens hjørnegård fra 2010 får stå en stund.