Slik skiller reineierne ut hvilke dyr som skal slaktes

De skulle ha merket og slaktet før jul. Men først i slutten av februar ble vær- og føreforholdene gode nok.

Nord Fosen reinbeitedistrikt. Reindrift. Slakting og merking av rein. 

Det er som om Terje Haugen har øyne i nakken. Til sommeren er kalvene ett år, og det er ikke så stor forskjell på dem og de voksne reinsdyrene. Verken i størrelse eller utseende. Men i flokken på mange hundre som er i stadig bevegelse - reinsdyrene løper tett sammen rundt og rundt i innhegningen - klarer Haugen å fange rett kalv så å si på hvert eneste kast med lassoen.