Psykologen:

«Jeg ble irritert og slo gutten min. Hva skal jeg gjøre?!»

All vold mot barn er ulovlig. Likevel skjer det oftere enn vi liker å tro.

Norske undersøkelser viser at hvert femte barn har opplevd alvorlig fysisk vold fra en av foreldrene sine. Enda flere har sett foreldrene bruke vold mot hverandre. Du må heller ikke tro at dette kun skjer i familier med fremmede kultur eller kun i såkalte «belastede» familier. Undersøkelser fra USA viser at hele 85 prosent av barna har opplevd såkalt «oppdragervold» – som rising, klyping, lugging eller «filleristing» før de er to år gamle.