Spør Pasientombudet:

«Kan jeg hente mannen min hjem fra sykehjemmet?»

«Min mann har fast plass på et sykehjem i Trondheim. Han er ikke samtykkekompetent og jeg er hans nærmeste pårørende. I disse koronatider kjenner jeg en stigende bekymring for hans helse.»

Forrige uke tok sykehjemslegen kontakt. Hun informerte om at hvis det ble oppdaget smitte, ville ingen av pasientene bli sendt på sykehus, men de ville få behandling på sykehjemmet. Jeg vet at min mann ikke vil overleve hvis han skulle bli syk av korona. Slik situasjonen er nå, får jeg ikke besøke ham. Han er forvirret og savnet er stort.