Pasientombudet svarer:

«Barna har opplevelser med sin mor som jeg er redd skal påvirke dem negativt»

Har barn rettigheter når foreldre er alvorlig syke?

«Min samboer er innlagt ved en psykiatrisk institusjon. Vi har to barn sammen, som jeg nå er veldig bekymret for. De har opplevelser med sin mor som jeg er redd for at skal påvirke dem negativt. Når jeg snakker med institusjonen om barna og de utfordringene vi møter, føler jeg at jeg blir avvist og at de ikke tar dette på alvor. De viser heller til at jeg må ta kontakt med barnevernet, helsesøster eller lignende. Jeg lurer derfor på om barna har noen rettigheter når deres mor er innlagt alvorlig syk på sykehuset?»