«Kan jeg kreve at kommunale tjenester er på plass i kommunen jeg skal flytte til før jeg flytter?»

Jeg er en kvinne på 42 år som ønsker å flytte til en annen kommune i landet. Jeg har en del helseplager og trenger kommunale tjenester. Kan jeg kreve at den nye kommunen har et tilbud på plass til meg før jeg flytter?

Pasient- og brukerombudet svarer: Det er forståelig at du ønsker at de kommunale tjenestene står klare for deg når du kommer tilflyttende til den nye bostedskommunen din, da det kan oppleves utrygt og uforutsigbart å flytte uten å vite hvilke kommunale tjenester du vil bli tilbudt.