Her øver Sivilforsvaret på smittevask

Vi ble med «Den Mobile Renseenheten» på øvelse i Trondheim.