Lunsjgjengens karantenekviss 10

Vet du hvor i Trondheim Koefoedgeilan ligger?