Før og nå

Byåsveien 1964 og 2020

En gang ble den kalt Nye Aasvei, men i tidens løp var denne veien vest i byen blitt håpløst gammeldags.

Foto 1964: Adresseavisens arkiv

Den var svingete og smal, og tidlig på 1960-tallet ble det innført enveiskjøring når snø og vanskelige forhold gjorde det uforsvarlig å kjøre nedover til Ila. Byens fremtidsrettede myndigheter mente det var på høy tid med en utvidelse og tok skikkelig i når arbeidet begynte sommeren 1964: Nå skulle det bli firefelts vei til Byåsen.