Mødrene fant ut at de hadde fått sæd fra samme donor. Slik fikk Knut og Mathias vite at de var brødre

Donornummeret ledet barna til hverandre. Men det skulle dukke opp flere overraskelser.

Når de bor på hver sin side av landet, er Facetime fint for brødrene Mathias og Knut.  

Da Rannveig Djønne med sin toårige sønn Knut tok inn på Anker Hotel i Oslo en høstdag for fire år siden, var det av en helt spesiell grunn.