Hovedreportasjen:

Bryllupet før alt gikk i svart

St. Hansaften, 1941. Nygifte Asne og Jacob Levin har nettopp giftet seg og sitter omkranset av jødiske slektninger og venner. Noen år senere, når krigen er over, skal en av gjestene hente frem dette bildet og med kulepenn krysse ut alle de som ikke overlevde utryddelsesleirene.

Sommeren var kommet sent til Trondheim, liksom for å illustrere at det meste var kaldt, mørkt og trist snart halvveis inn i dette andre krigsåret. Men da mandagen opprant 23. juni og Asne begynte å telle ned timene til hun og Jacob skulle gi hverandre sitt ja, var det ikke en sky å spore på himmelen.