Kunsten å se

Har du sett denne i treet ved Nidarosdomen?

Når en først oppdager den oransje kuben, fremstår den som et nokså absurd skue.

Den henger litt skjevt der oppe i trekronen. Akkurat rundt området der stammen deler seg i mange mindre greiner. Den markerer på en måte treets midte. Men plasseringen virker utvilsomt litt skjødesløs. Hva har gått galt her? Hva har skjedd? Hvordan har denne formen havnet oppe i et tre? Nærmest som slike remser av oppvirvlet plast og papir vi ser i trær og busker etter en kraftig storm.