Pasientombudet svarer

- Jeg møter altfor mange forskjellige leger og sykepleiere når jeg er innlagt

Jeg har en alvorlig sykdom som gjør at jeg har en del innleggelser på sykehus.

Disse kan vare fra noen dager til uker. Jeg synes det kan være vanskelig med mange forskjellige leger og sykepleiere jeg møter når jeg er innlagt. Jeg mener jeg ikke får den informasjonen jeg trenger, og at det blir veldig oppstykket med så mye helsepersonell å forholde seg til. Dette fører til at jeg opplever å få forskjellig informasjon etter hvem jeg snakker med, og får ofte høre at de ikke vet hva som skjer eller skal skje. Dette er veldig frustrerende, og gjør at sykehusoppholdene blir unødvendig krevende. Hvordan kan jeg å løst dette på annen måte?