Seks personer om hvorfor de har skiftet tro:

Yrja (19) vokste opp i en ikke-troende familien: - Jeg har alltid vært åpen for at det finnes en Gud

Mais åpenbaring

Vennene til Mai Antonsen trodde klippefast på klassekamp og feminisme. Få hadde tro på ekteskapet, og ingen trodde på Gud.