Parkourgutta

I Ilaparken trener ungdommene i Trondheim Parkour en risikosport litt utenom det vanlige.

Trondheim Parkour.  Foto: Sindre Vartdal

Parkour er en bevegelsesidrett som ble etablert av franske David Belle i 1988. Senere har det utviklet seg andre varianter av parkour, som for eksempel freerunning.