Kunsten å se

Ren presisjon

På avstand ser man en mørk sirkel på hvit bakgrunn. Plassert nøyaktig i midten av bildeflaten.

  Foto: Gustav Svihus Borgersen

Og ordet nøyaktig er dekkende her. Hele bildet, fra ytterst av rammen, via passepartouten til denne mørke sirkelen er preget av presisjon. Ved nærmere ettersyn ser man at sirkelens ytterkant preges av en mengde fint opptrukne buer. Tolv mindre sirkler, hver med en størrelse på 2/3 av den store ytre sirkelen, er plassert etter hverandre som et bånd som løper hele veien rundt. I midten er det mørkest, all den tid samtlige av de brunoransje sirklene samles i dette punktet, lag på lag.