Mais åpenbaring

Vennene til Mai Antonsen trodde klippefast på klassekamp og feminisme. Få hadde tro på ekteskapet, og ingen trodde på Gud.

- Jeg var ung på 1970-tallet. Jeg hadde flyttet inn i kollektiv og var klar for å begynne på sosialhøyskolen. Alle jeg bodde sammen med stemte enten SV eller RV. Og jeg hadde meldt meg ut av Statskirka.