Kunsten å se

En tittel har mye å si for hvordan vi leser et kunstverk

Tittelen på dette bildet er «Romantisk landskap». Det sier seg vel selv at denne norske og svært generelle tittelen ikke er tittelen som den franskfødte 1600-tallsmaleren hadde valgt til sin landskapsstudie. Faktisk er det slett ikke sikkert at dette bildet i det hele tatt er gitt en «offisiell tittel».

Forestillingen om at en kunstner alltid signerer sine verker, er ofte ikke riktig. Hvor mange middelaldermalerier er signert, uansett hvor praktfulle de er? Dette har sine forklaringer. Både kunstnernes status som håndverkere og bildenes tiltenkte funksjon som bruksbilder i religiøse kontekster bidro til at verkene ikke ble signert. Det er ofte først i ettertid at en har gravd i historien og forsøkt å finne ut hvilke personer som laget bildene.