Pasientombudet svarer:

Har jeg rett til en ny vurdering av diagnosen?

Jeg er en dame på 30 år. Da jeg var 18 år var jeg i en livssituasjon hvor jeg var psykisk syk og fikk da en diagnose som jeg og mine behandlere i dag stiller spørsmål ved om er riktig.

Jeg har i alle år etter jeg fikk denne diagnosen gått på medisiner. Disse er nå trappet ned i samråd med min behandler, og jeg følger meg nå friskere enn jeg har vært på lenge. Jeg har nå snakket med min fastlege om dette og varslet at jeg ønsker en fornyet vurdering på denne diagnosen og behandlingen min fremover. I den forbindelse ønsker jeg å bestemme selv hvor jeg kan få denne fornyete vurderingen samt behandling. Hvilke rettigheter har jeg rundt dette?