Kunsten å se:

Et sant helvete

Det skjer noe når denne videoen av en virkelig jødisk kvinnes fluktrute projiseres direkte på Vigelands verk

Dette er en dobbelteksponering. En film projiseres på et gipsrelieff. Dette grepet er gjort mange ganger i kunsten og fører til en interessant tidsmessig kollaps eller sammenblanding. Et opptak eller et fotografi av noe et annet sted, vises oppå en flate eller et objekt som befinner seg her i rommet.