Store problemer med motorsag

Det hender at jeg står og henger på et gatehjørne. Jeg venter på noe og har tid til å se meg rundt. Av og til ser jeg menn som gjør at jeg føler meg puslete.

De går på den andre sida av gata, med framskutt brystkasse og armene godt ut til siden. Alvorlige og anspente vagger de av gårde med markert tyngdeoverføring fra det ene beinet til det andre. De går ikke særlig effektivt, og de går sakte – for det ser ut til at det er viktigere å vise seg fram enn å komme fram. Det de vil vise, er at de er menn med stor M.