Adressakviss 3

Adressakvissen

Kun én trønder vant medalje i ski-VM i Trondheim i 1997. Hvem var det?