Bruker sand mot gift

Som en lang sjøorm beveger en gul og sort slange seg rundt i Hommelvikbassenget. Snart har innretningen sørget for å dekke over alt av gamle synder.

  Foto: Terje Svaan

På havbunnen utenfor Hommelvik ligger store mengder kreosot. Rester fra en 50 år lang industrivirksomhet. Forurensingen stammer fra impregneringsverket i Hommelvik. Verket ble etablert av NSB i 1925, og drev virksomhet helt frem til midten av 70-tallet.