Kunsten å se

Plutselig blir en oppmerksom på personen i bildet

Det må kunne kalles en nokså grå og medtatt scene. Boligblokken i bakgrunnen gir et nokså stusslig inntrykk.

  Foto: Alexander Gronsky

Helt uten maling eller finish. Den står liksom bare der av praktiske grunner. I den skrånende bakken stikker det opp noen gulnede gresstuster og disse grove trestokkene, stilt opp som fotballmål.