Gull fra Adresseavisens fotoarkiv

1982

Om vi velger et vilkårlig år. Hvilket som helst. Hva skjedde i Trondheim det året?