Kunsten å se

Når virkeligheten overgår fiksjonen

  Foto: Steven Nelson/NY Post

Kunsten har gjennom århundrer dokumentert dramatiske hendelser som opptøyer, henrettelser, revolusjoner, krig og krigsforbrytelser. Malere, tegnere og grafikere har også spilt en sentral rolle for ettertidens hukommelse når det gjelder viktige begivenheter som innsettelser av konger og dronninger, begravelser og politiske merkedager. Hvem kan vel for eksempel unnlate å tenke på Francisco Goyas malerier straks den spanske selvstendighetskrigen på begynnelsen av 1800-tallet kommer på tale?