Gull fra arkivet

Ekstremvær i Trøndelag

Januar har tradisjonelt vært måneden for ulike typer ekstremvær for oss trøndere.