Lev lenge, spis som dronningen!

Neste år er det 70 år siden Elisabeth II ble dronning. Hva er hemmeligheten bak at 94-åringen fortsatt holder tronen og stilen?

Kedgeree III Kjøkkenveien, Ukeadressa  Foto: Lars Lian

Kan det være redselen for hva som skjer om tronarvingen, som selv for lengst har nådd gjengs pensjonsalder, får ta over roret?