Kunsten å se:

Dette fabrikkmotivet kan kanskje tolkes i to retninger?

Forleden dag kunne NRK opplyse om at «Tidenes miljøgave kommer lille julaften».

  Foto: Freia Beer/Trondheim Kunstmuseum

Saken dreide seg om at smelteverket i den russiske byen Nikel, som siden 1930-tallet har «pøst svovelskyer over grensa til Finnmark», skal stenge ned. I over 30 år har norske miljøaksjonister engasjert seg i saken, og for dem er dette selvfølgelig gledelig nytt.