Adressakviss 15

Var det denne gjengen som ga ut «Salmer og sanger vi gjerne hiver»?