Adressakviss 16

Var det denne mannen som spilte den unge Vito Corleone i «Gudfaren»?