Kunsten å se

Så lite spennende omgivelser – og samtidig så spennende

Tomme vegger, svart og hvitt. Ingen bevegelse.

  Foto: Galleri Ismene

Kun det som ser ut som et stramt abstrakt lite kunstverk med linjer og et rødt kryss henger på veggen til høyre og fungerer som et slags kuriøst blikkfang. Det preger liksom rommet. Det identifiserer rommet som et museumsrom kanskje – snarere enn en helseinstitusjon eller lignende.