Adressakviss 17

Har Rod Stewart spilt inn podkast med Barack Obama?