Kunsten å se

En herlig påminnelse, 130 år etter

Billedkunst kan på en måte betraktes som en samling tidskapsler.

  Foto: Trondheim Kunstmuseum

En bok er ord gjengitt, en film er bilder fra et sted som er blitt mangfoldiggjort. Men et maleri er og blir maleriet slik det fremsto da det ble malt, om en ser bort ifra eventuelle restaureringsarbeider i etterkant, da. Å stå foran et bilde malt for 200 år siden er å dele blikk med noen for 200 år siden.