Kunsten å se

Er dette verket ferdig?

Over mange uker har jeg sett dette verket bli til. Gradvis.

  Foto: Gustav Svihus Borgersen

Helt siden det var et litt for stramt lerret over en blindramme. Før det ble påført den okergule fargen. Før det lenge bare sto der som et stort gult lerret. Så plutselig en dag hadde masterstudenten malt et rutenett på den nederste halvdelen. Omhyggelig, lag på lag, er det blitt bygget opp. Selv om noen av strøkene her kan virke tilfeldige er det ingenting tilfeldig i måten dette har blitt til på.