Til Trollheimen for å gjøre seg fete

Hver vår utspiller det seg et eventyr i Rennebu. 600 reinsdyr svømmer over Orkla. De skal til Trollheimen hvor de skal tilbringe våren og sommeren.

Renanderfamilien flytter 600 rein over Orkla og opp til Resfjellet i Orkland. Dronebilder av rein. over elva og på gårdstun før kryssing av elva. Mirja Renander på snøskuter sammen med Mattias Andersson Bransfjell (far) og Tjabti (gjeterhund)  Foto: Terje Svaan

Siden desember har reinsdyrene vært i Igelfjell på østsiden av Orkladalføret. Der har de vært på vinterbeite. Nå skal de til fjellområder i Trollheimen, i første omgang til Resfjellet. Etter hvert vil de bevege seg mot kalvingsområdene ved Ura og Gaddfjellet.